Ons nieuwe initiatief:

 

 

 

 

Spelregels

Wij hebben spelregels opgesteld voor de afbouwfase om alles is goede banen te leiden en de veiligheid van het gebouw te bewaken. 

De belangrijkste spelregels zijn:

 1. Als koper ben je verplicht om het appartement af te (laten) klussen totdat het bewoonbaar kan worden verklaard.
 2. De afbouw en afwerking van jouw klushuis mag niet langer duren dan 1 jaar.
 3. Het klussen mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor uzelf, medebewoners of omwonenden.
 4. Voor in gebruik name van de gasleidingen dient er een certificaat overhandigd te worden van een erkend installateur.
 5. De aanleg en wijziging van water- en elektra-installaties kunt u zelf (laten) uitvoeren volgens de geldende voorschriften, maar u dient altijd een keuringsrapport van een erkend installateur te overleggen.
 6. Je moet aan een aantal technische eisen voldoen om daarmee o.a. brandveiligheid en technische kwaliteit te waarborgen.
 7. Je moet je tijdens het klusproces aan een aantal spelregels houden, zodat de goede orde bewaakt blijft. Denk aan tijden waarbinnen je mag klussen, hoe om te gaan met aan- en afvoer van materialen, het opruimen van rommel in de algemene ruimtes van de Flat, etcetera.
 8. Afgezien van het monteren van een naambordje is het niet toegestaan om zelf of in opdracht van uzelf wijzigingen aan te brengen aan gebouw en het casco van de woning. Onder het casco worden in elk geval verstaan:
  • Gemeenschappelijke ruimten
  • Gevelkozijnen, buitendeuren (oftewel: de complete buitenzijde van de gevels aan galerij- en balkonzijde)
  • Alle constructieve betonvloeren
  • Dragende betonmuren
  • Schachten en meterkast

 De complete spelregels vind je hier.